مقاله الگوريتم تعيين دسته توليد محصول و توالي عمليات n کار روي m ماشين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الگوريتم تعيين دسته توليد محصول و توالي عمليات n کار روي m ماشين :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :22

در این مقاله یک الگوریتم هیوریستیک با هدف تعیین مقدار بهترین دست تولیدی جهت کمینه سازی زمان کل سیستم تولیدیبه منظور برآوردن تقاضای یک دوره معین برای یک محصول ارائه گردیده است. این الگوریتم با در نظر گرفتن زمان استاندارد عملیات,تعداد قطعات یکسان به کار رفته در یک واحد محصول, زمان آماد هسازی ماشی نآلات, درصد ضایعات هر یک از عملیات روی ماشینمربوطه, و مقدار دسته تولیدی, زمان لازم برای انجام هر یک از عملیات مورد نیاز جهت تولید همان دسته تولیدی را محاسبه می کند.این الگوریتم با استفاده از اطلاعات محاسبه شده, قاعده SPT شروط تعیین شده در الگوریتم و مقدار تولید در هر دسته تولید, عملیات مورد نیاز برای تولید کل تقاضای یک دوره معین را به ماشین آلات تخصیص می دهد. سپس با توجه به مقدار این دسته تولید,مجموع زمان های آماده سازی و بیکاری ماشین آلات برای کل تقاضای دوره محاسبه می گردد. آنگاه با محاسبه مجموع این زمان ها برایمقادیر مختلف دسته های تولید و مقایسه آنها مقدار دسته تولید بهینه که مجموع این زمان ها را کمینه می سازد, به دست می آید. برای مقایسه این الگوریتم با الگوریتم های "هو و چانگ" ,"جانسون" , "پالمر" مثالهایی ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم های فوق, زمان کل بهتری را ارائه می دهد.

لینک کمکی