مقاله افشاء داوطلبانه در گزارشگري مالي: مروري بر نظريه ها و تحقيقات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله افشا داوطلبانه در گزارشگري مالي: مروري بر نظريه ها و تحقيقات :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :13

مقاله حاضر ضمن معرفی نظریه های موجود در رابطه با گزارشگری داوطلبانه اطلاعات حسابداری, نتایج آخرین تحقیقات انجام شده درارزیابی نظریه های مذکور را ارائه م یدهد. به دلیل رشد روز افزون گزارشگری اطلاعات مرتبط با محیط زیست و گزارشگری ارزشافزوده نسبت به سایر افشا های داوطلبانه در دو دهه اخیر, تاکید اصلی مقاله نیز بر این دو نوع گزارشگری است.نظریه اقتصاد سیاسی,نظریه مشروعیت, نظریه ذینفعان, رویکرد سودمندی برای تصمیم و نظریه اثباتی حسابداری از جمله نظریه هایی هستند که کاربرد آنهادر تحقیقات انجام شده در حوزه گزارشگری و افشا داوطلبانه اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیقات انجامشده نشان می دهند که انتشار داوطلبانه اطلاعات حسابداری از سوی برخی شرکتها مقطعی بوده و صرفاً برای رسیدن به مقاصد خاصیصورت می پذیرد

لینک کمکی