مقاله عوامل موثر بر نرخ ارز در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل موثر بر نرخ ارز در ايران :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :22

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز (اسمی و حقیقی ) در ایران, بوده است . پس از بررسی و تعیین عوامل موثر بر نرخ ارز, با استفاده از داده ها و اطلاعات سالهای 1379-1340 مدل های مورد نظر را, علاوه بر بکارگیری روش های سنتی اقتصادسنجی, با استفاده از روش های نوین یعنی روش های انگل -گرینجر تعمیم یافته , دوربین - واتسون و یوهانسن , تخمین زده و دراین ارتباط موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:-1 اثرات نرخ رشد پول, نرخ بهره و درآمد ملی بر نرخ ارز در ایران (آزمون نظریه پول گراها در اقتصاد ایران)-2 اثرات متغیرهای : هزینه های دولت,کسری بودجه دولت, قیمت نفت, سرمایه گذاری, نرخ تورم , درجه باز بودن اقتصاد, بهره وریتولید, رابطه مبادله, قیمت طلا و نرخ رشد جمعیت بر نرخ ارز در ایران 3 نظریه PPP در اقصاد ایران در پایان ضمن ارائه نتایج تحقیق, پیشنهادات و توصیه هایی مطرح خواهد گردید

لینک کمکی