مقاله ارائه الگوي مناسب براي شاخص عملکرد مديران آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه الگوي مناسب براي شاخص عملکرد مديران آموزشي :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :24

ضرورت مدیریت نظارت و ارزیابی , از دیر باز برای تمامی دست اندرکاران امر تعلیم وتربیت آشکار بوده است . در این میان شاخص های عملکردی موجب شفاف شدن در امور در فرایند فعالیت های مدیران آموزشی می شوند . از رهگذر شاخص عای عملکردی مدیران می توان اندیشه های نظری , هدف های تعیین شده , عملکرد گذشته و نیز وضع موجود و مطلوب را بررسی و مقایسه نمود. در مورد شاخص های عملکردی , هر نشانگر در میان فرایندهای پیچیده و گسترده راه و روشی رسم می کند که می توان از طریق آن عنصر یا عناصری را اندازه گیری و ارزش گذاری کرد و اینکه می توان این اندازه گیری را در مجموع کار و فعالیت به عنوان شاهدی از معیارهای عملکرد به حساب آورد . بدیم سان شاخص های عملکردی ابزار سنجش مستمر کیفیت نظام آموزشی و مدیریت آن خواهد بود و آموزش و پرورش را قادر خواهد ساخت تا به کاربست تئوری های علمی و شاخص ها , پنجره جدیدی را در برنامه ریزی بگشاید و به فردای روشن تری بیندیشد .نویسنده پس از سال ها مطالعه و تجربه علمی در زمینه شاخص های عملکردی مدیران به این نتیجه رسیده است که طراحی و ارئه الگوی برای شناسایی شاخص های عملکرد مدیران بسیار ضروری است و می تواند به محققان این رشته در شناخت دقیق شاخص ها و در شفاف نمودن امور در فرایند فعالیت های مدیران آموزشی کمک نماید , بنابراین به طراحی الگو اقدام نموده و سپس با انجام پژوهشی پیمایشی در استان تهران , الگوی خاصی طراحی نموده است . در این مقاله نخست هدف و سؤالات و متدولوژی پژوهش و تحقیقات گوناگونی که پژوهشگران مختلف کشورها ارائه داده اند , شرح داده خواهد شد . دوم دستاوردهای پژوهش بیان خواهد شد . در پایان الگوهای پیشنهادی که با الهام از نتایج دو قسمت اول طراحی گردیده اند , ذکر خواهند گردید . امید دارد که مقاله بتواند توجه دست اندرکاران را جلب و برای تحقیقات علمی بعدی و یا برنامه ریزی و اجرای شاخص های عملکرد مدیران مؤثر واقع شود

لینک کمکی