مقاله تحليل تشخيصي شاخص‌هاي مؤثر در ميزان توليد زنبورستان‌هاي آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل تشخيصي شاخص‌هاي مؤثر در ميزان توليد زنبورستان‌هاي آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

به‌منظور تحلیل تشخیصی شاخص‌های مؤثر در تولید زنبورستان‌های آذربایجان شرقی در راستای تعریف رابطه خاص بین برخی از عوامل مهم مؤثر بر تولید و میزان تولید آتی کندو, آزمایش تحلیلی در قالب تهیه یک پیش‌نویس و تکمیل اطلاعات در مراحل پرورش زنبورعسل و مرحله تولید صورت گرفت. بدین ترتیب که زنبورستان‌ها به دو گروه پرتولید (بالاتر از میانگین تولید) و کم‌تولید (پایین‌تر از میانگین تولید) با استفاده از شاخص‌های خاص تقسیم شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. با بررسی نتایج به‌دست‌آمده, نقش و میزان تأثیر برخی از عوامل مؤثر بر تفاوت تولید زنبورستانها به‌صورت یک رابطه خطی تعریف شدند. این فرمول پیش‌بینی مقدار تولید زنبورستان را در مرحله قبل از برداشت محصول, میسر می‌سازد بطوریکه با مقایسه شاخص حاصله برای یک زنبورستان بر اساس متغیرهای موردنظر و مقایسه آن با شاخص استاندارد به‌دست‌آمده, می‌توان میزان تولید را پیش‌بینی کرده و در صورت پایین بودن عملکرد, زنبوردار را به رفع ایرادات موجود ترغیب نمود.

لینک کمکی