مقاله بررسي موانع بهبود فضاي کسب‌وکار در حوزه‌ي گردشگري روستايي منطقه ريجاب با استفاده از تئوري بنياني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي موانع بهبود فضاي کسب‌وکار در حوزه‌ي گردشگري روستايي منطقه ريجاب با استفاده از تئوري بنياني :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

این پژوهش با هدف بررسی موانع بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه توریسم روستایی با بهره‌گیری از پارادایم کیفی و تئوری بنیانی صورت گرفته است. جامعه‌ی موردمطالعه صاحبان کسب‌وکار در منطقه‌ی ریجاب بودند که 28 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری هدفمند مورد پرسش قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با بهره‌گیری از تکنیک مصاحبه نیمه ساختارمند و گروه‌های متمرکز جمع‌آوری و در قالب سه مرحله: کدگذاری باز, محوری و انتخابی تحلیل و در قالب10 مانع اصلی طبقه‌بندی گردید که شامل: 1- ضعف برنامه‌ریزی, عدم‌حمایت‌های مالی و اعتباری دولت 2- تخریب و آلودگی منابع طبیعی و زیست‌محیطی3- عدم وجود امکانات و زیرساخت‌های اقامتی, تفریحی4- عدم وجود صنایع تبدیلی مرتبط با محصولات باغی در منطقه 5- فصلی بودن کسب‌وکارهای گردشگری 6- نبود انگیزه و عدم ریسک‌پذیری صاحبان کسب‌وکار در کارآفرینی و تنوع‌بخشی مشاغل 7- محدودیت‌های اجتماعی موجود در جوامع میزبان 8- نامناسب بودن شرایط جغرافیایی منطقه 9- ضعف در اطلاع‌رسانی و معرفی جاذبه‌های مورد بازدید10- موانع فرهنگی می‌باشند. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی به‌منظور توسعه این صنعت در روستاهای منطقه ریجاب ارائه شده است.

لینک کمکی