مقاله ارزشيابي کيفيت دوره‌هاي آموزشي- ترويجي IPM/FFS با استفاده از روشQFD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزشيابي کيفيت دوره‌هاي آموزشي- ترويجي IPM/FFS با استفاده از روشQFD :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :25

این تحقیق با هدف ارزیابی کیفیت دوره‏های IPM/FFS بر اساس روش QFD و با انجام پیمایش نیازسنجی آموزشی بر مبنای مدل بوریچ صورت گرفت. کلیه باغداران انار و انگورکار شرکت‌کننده در دوره‌های IPM/FFS استان ایلام, جامعه آماری بودند (N=420) که از آن‌ها نمونه‏ای به حجم 201 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی آن به‌کار گرفته شد. بخش دیگری از اطلاعات نیز به کمک مصاحبه با کارشناسان ترویج جمع‌‌آوری گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها از نرم‌افزارهای SPSS20 و Edraw Max20 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل QFD نشان داد عناصر خدمتی که بیشترین ارتباط را با نیازهای باغداران داشتند نظرخواهی در مورد رضایت‌مندی از دوره‌های آموزشی IPM و برگزاری کلاس‏ها متناسب با اصول آموزش بزرگسالان و تسهیل‌گری» به ترتیب با وزن مطلق 11/502 و 35/469 بودند که تأثیر زیادی در برآورده شدن نیازهای باغداران داشتند. بیشترین رضایت‌مندی از نیازها نیز مربوط به «مهارت در نحوه هرس کردن» بود. در ماتریس ارتباط بین عناصر خدمت نیز, "نظرخواهی در مورد رضایت‌مندی از دوره‌های مدیریت تلفیقی آفات و ایجاد علاقه نسبت به استفاده از روش‏های جایگزین" با اکثر عناصر خدمت دیگر رابطه مثبت و قوی داشت.

لینک کمکی