مقاله مقايسه ي نگرش ابن سينا و ملاصدرا درباره ي اتحاد عاقل و معقول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه ي نگرش ابن سينا و ملاصدرا درباره ي اتحاد عاقل و معقول :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :29

مسأله ی اتحاد عاقل و معقول میان ملاصدرا و ابن سینا نمونه ای از تفاوت برداشت دو حکیم بزرگاسلامی نسبت به یکی از مسائل مهم فلسفه است. به شیخ الرئیس دو نظریه ی کاملاً متضاد نسبتداده شده است. تعدادی از کلمات وی حاکی از انکار اتحاد عاقل و معقول است و پار های از کلماتوی حاکی از پذیرش این نظریه است. در مقابل, ملاصدرا به شدت حامی نظریه اتحاد بوده و برایاثبات آن ادله ی گوناگون ارائه داده است. نظریه اتحاد که مورد انکار یا پذیرش ابن سینا قرار دارد بانظریه اتحادی که مورد حمایت ملاصدرا است هماهنگ نیست و برداشت این دو فیلسوف از اینحقیقت » و « حقیقت تعقل » نظریه کاملاً متفاوت است. اختلاف نظر ایشان را می توان در دو جنبه یخلاصه کرد. با توجه به این دو جنب هی اختلاف, تصور و برداشت این دو حکیم نسبت به اتحاد « اتحادعاقل و معقول به گون های متفاوت است که نزاع فکری میان آنها را عمی قتر از آنچه مشهور است,جلوه می دهد.

لینک کمکی