مقاله عده و احکام آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عده و احکام آن :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :28

نگارنده در ابتدای مقاله, معنای عده را از دیدگاههای گوناگون مورد بررسی قرار م یدهدو احکام عده را در مورد زنانی که مشمول آن قرار می گیرند توضیح می دهد . در ادامه بهبحث در مورد آثار طلاق , طلاق در رابطه بین زوجین, طلاق بائن, طلاق رجعی پرداخته وسپس به بررسی حقوق و تکالیف مالی زوجین در زمان عده, نفقه, مقرری ماهانه و ارثمی پردازد.در پایان حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین در زمان عده و آثار جدایی زوجین برفرزندان را مورد بررسی قرار م یدهد

لینک کمکی