مقاله بررسي و مقايسه خودارجاعي و گسترش‌پذيري نامتعين، در نسبت با پارادوکس‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و مقايسه خودارجاعي و گسترش‌پذيري نامتعين, در نسبت با پارادوکس‌ها :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :45

این نوشتار درباره‌ی تشخیص پارادوکس‌های منطقی است. یعنی قرار است پارادوکس‌ها از جنبه‌ی تشخیصی یا عیب­یابانه مورد مطالعه قرار گیرند. در این نوع مطالعات پرسش اصلی این است که پارادوکس‌ها چگونه وارد استدلال می­شوند و چگونه می­توان آنها را به درستی تشخیص داد؟ تمرکز مقاله روی پیشنهادهای عیب­یابانه ساختار محور بوده و دو دسته اصلی از این پیشنهادها بررسی شده­اند. دسته اول پیشنهادهایی است که حول محور مفاهیمی چون دور و غیر حملی بودن شکل گرفته­اند و تحت عنوان «خود ارجاعی» به آن پرداخته­ایم و دسته دوم پیشنهادهایی است که حول محور فرض بی­نهایت واقعی و یا نوعی نامحدود بودن و گسترش‌پذیری ذاتی شکل گرفته­اند و تحت عنوان گسترش­پذیری نامتعین به آنها پرداخته­ایم. البته دسته اخیر با خوانش‌های متفاوتی مطرح شده است که مراد ما در اینجا خوانشی متعلق به رایت و شاپیرو است. ­در هر دو مورد ابتدا پیشنهاد و بستر مفهومی آن بررسی شده و سپس ارتباط آن با پارادوکس­ها و نحوه استنتاج پارادوکس از آن تبیین شده است. در نهایت هم با این انگیزه که هر دو پیشنهاد قابلیت تبیین پارادوکس‌های مشترکی را دارند, استدلالی طراحی شده که نشان می­دهد هر دو پیشنهاد در واقع به نوعی همسان هستند, و با یک نگاشت صوری- معنایی می­توان هر یک را بر دیگری تطبیق داد.

لینک کمکی