مقاله ايمان در دو فرهنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ايمان در دو فرهنگ :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :27

ایمان, فضیلتی است که به انسان جاودانگی, حیات, آرمان و عظمت می‌دهد. مقاله ايمان در دو فرهنگ مسیحیت و اسلام مطرح شده است. ایمان در فرهنگ مسیحیت معاصر بیشتر به عنوان یک حالت روحی همراه با شک در قالب دیدگاه فیدئیزم مطرح می‌شود. در حالیکه در فرهنگ اسلامی امری معرفتی است و شک در آن راهی ندارد

لینک کمکی