مقاله بحران انسان و هنر مدرن از ديدگاه خوزه اُرتگا اي‌گاست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بحران انسان و هنر مدرن از ديدگاه خوزه اُرتگا اي‌گاست :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :37

بحران انسان مدرن و چگونگی ظهور آن در هنر مدرن, یکی از موضوعاتی است که فیلسوفِ اسپانیایی, خوزه اُرتگا ای‌گاست بدان پرداخته است. به باور او بحران مختصِ انسان است و آدمی در جنبه‌های مختلفِ زندگی‌اش آن را تجلی می‌دهد, یکی از این جنبه‌های مهمِ بر آمده در زندگیِ آدمی, هنر است. انسان‌زدایی هنر مدرن, فاصله گرفتن از جنبه‌های زیبایی‌شناختی سنتی, رهایی از واقعیتِ عینی و روی آوردن به انتزاع و امر جدید, اموری هستند که هنر را دست‌خوش تغییر کرده‌اند. پویایی و ویژگی‌های هنر مدرن از مشخصه‌های دنیای نوین است که در آن سرعتِ تغییر و دگرگونی پدیده‌ها, موجب عدم ثباتِ ارزش‌های موجود شده, به‌طوری که سراسر تاریخ هنر قرن نوزدهم و بیستم از بیانیه‌های گوناگون و ایسم‌های متعدد انباشته شده است. این شتاب و تغییرات اساسی هر وضعیتی را ناپایدار و دچار بحران می‌کند. از دیدگاه اُرتگا هنرمند در چنین وضعیتِ ناپایدار و بحرانی است که به سوی سبکی دیگر می‌رود و این امر در نتیجه‌ی فعلِ او یعنی اثر هنری نمود می‌یابد و این نمود, مرزهای تعریف هنر را دست‌خوش دگرگونی می‌کند. به عبارتی این فرایند از تغییر در نگاه هنرمند آغاز می‌شود, در اثر هنریِ او تجلی می‌یابد و این‌گونه معنای هنر را دگرگون‌ می‌کند. مقاله‌ی حاضر بر آن است که بر اساس دیدگاه اُرتگا ای‌گاست به پرسش از چگونگی و چرایی بحران انسان و هنر مدرن پاسخ دهد.

لینک کمکی