مقاله پيشيني عاطفي: نظري به تجربه‌ى زيبايي‌شناختي نزد ميکل دوفرن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيشيني عاطفي: نظري به تجربه‌ی زيبايي‌شناختي نزد ميکل دوفرن :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

میکل دوفرن پدیدارشناسی کمتر شناخته شده در سنت پدیدارشناسی فرانسوی است که بیش از هر یک از پدیدارشناسان مطرح دورانش به مسئله زیبایی‌شناسی و هنر پرداخته است. مهم‌ترین‌ دستاورد دوفرن در پدیدارشناسی طرح تعریفی نوین, و پدیدارشناختی, از امر پیشینی و معرفی مفهوم پیشینی عاطفی در زیبایی‌شناسی به‌مثابه‌ی عامل اصلی برآورنده‌ی تجربه‌ی ‌زیبایی‌شناختی است. در این جستار مختصر کوشیده شده است تا مفهوم پیشینی در فلسفه دوفرن و به طور خاص نقش پیشینی عاطفی در تجربه زیبایی‌شناختی مورد بررسی قرار گیرد تا امکان درک درستی از پروژه زیبایی‌شناسی دوفرن فراهم شود.

لینک کمکی