مقاله پا به پاي ارسطو به جستجوي دانش برين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پا به پاي ارسطو به جستجوي دانش برين :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :24

فلسفه ورزی را از فیلسوفان بزرگ باید آموخت. در میان فیلسوفان بزرگ ارسطو از بزرگترینان است. با ارسطو, به هوایی که از او فلسفه ورزی بیاموزیم, در راه پرسش از چیستی فلسفه همگام می‌شویم. این راه را ارسطو در ابتدای کتاب آلفای بزرگ از مجموعه موسوم به «مابعد الطبیعه» پیموده و پیش پایمان نهاده است. به نزدیک وی گل وجود انسان را با خمیره دانش طلبی سرشته‌اند. دانش طلبی که در طبیعت انسان هست او را به راهی در می‌اندازد که پایانیش نیست. از این روی دانش طلب راستین طلبکار دانش برین است. و این دانشی است که شاید هرگز شکار و داشته انسان نشود. بشود یا نشود, به زعم ارسطو, ارجمندترین و جستنی ‌ترین دانش است.

لینک کمکی