مقاله عليتِ فيزيکي: توصيف عليت بر پايه‌ي مفاهيم فيزيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عليتِ فيزيکي: توصيف عليت بر پايه‌ي مفاهيم فيزيکي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :57

چکیده در سده­ی گذشته, فیلسوفان در مفهومِ علیت بازنگری ژرفی کرده­اند. نخست بدان سبب که مفاهیم سنتی پاسخ­گوی درکِ نوین از علیت نبوده است و دیگر اینکه مفاهیم تازه­ای در علمِ نوین تعریف شده­اند که می­توانند آغاز و بنیاد خوبی برای ساختنِ نظریه­هایی پیشروتر باشند. در این پژوهش, در پی معرفی این گونه از نظریه­ها هستیم که نظریه­ی فرایندیِ علیت و نظریه­ی کمیت پایستار دو نمونه­ی برجسته و کامیاب از آن‌هاست. آغاز بحث ما, بی تردید, نظریه­ی انتظام هیوم به عنوان آغاز گر این بحث­ها خواهد بود و سپس روند شکل­گیریِ نظریه­های نوین را که با نقد نظریه­ی مذکور و افزودن یافته­های فلسفی و فیزیکی تازه به آن شکل گرفته­اند, پی خواهیم گرفت. از این رو گام بعدی ما معرفی نظریه­ی احتمالی و پس از آن نظریه­های انتقالی, فرایندی و کمیت پایستار خواهد بود.

لینک کمکی