مقاله جمع و تدوين قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جمع و تدوين قرآن :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :33

قرآن کریم به دو نزول دفعی و تدریجی در مدت بیست و سه سال رسالت پیغمبر اکرم (ص) به وسیلجبرئیل بر آن حضرت نازل شد . رسول خدا (ص) پس از دریافت وحی آیات نازل شده را به مسلمانان ابلاغنموده سپس به کاتبان وحی املا می فرمود تا هر آیه و سور ه ای را زیر نظر آن گرامی در محل خود قراردهند. پرسش تحقیق این است که قرآنی که هم اکنون در دست مسلمانان است, در چه زمانی بدین شکلتدوین و جمع آوری شده است؟ نویسنده با مراجعه به منابع شیعه و اهل سنت, و با استناد به دلایل و شواهدتاریخی بر این عقیده است که : قرآن در عهد پیغمبر اکرم (ص) و زیرنظر و با مراقبت و اشراف دقیق آنگرامی به صورت کنونی جمع آوری شده است.

لینک کمکی