مقاله گمگشتگي متن در حواشي پاسخ به مقاله آقاي پرويز ضياء شهابي با عنوان: « بررسي امکان وقوعي ترجمة فارسيِ وجود و زمان هيدگر چنانکه بسزاي چنين کتابي بود"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گمگشتگي متن در حواشي پاسخ به مقاله آقاي پرويز ضيا شهابي با عنوان: ( بررسي امکان وقوعي ترجمة فارسيِ وجود و زمان هيدگر چنانکه بسزاي چنين کتابي بود" :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :50

مضمون مقاله آقای ضیا شهابی, که عنوان آن در بالا آمده است, عمدتاً مشتمل است بر نقد دو ترجمه فارسیSein und Zeitکه اخیراً منتشر شده اند. مقاله اینجانب پاسخی نه به کل نقد آقای ضیا شهابی , بل به بخشی از مضمون آن که بر کار اینجانب وارد آمده و در ضمن بررسی شیوه نقد ایشان است. ایرادها یک به یک پاسخ دادهمی شوند. آنچه درست است با قدردانی و برجسته نمایی پذیرفته می آید. آنچه نادرست است با بیان و تفصیل دلیلیا ادله رد می گردد. آنچه بی آنکه بتوان درست یا نادرستش خواند نگارنده را به بیانی بهتر در ترجمه برمی انگیزدتوضیح خواهد شد و این همه البته در کل یا در هر حال همراه با سپاس.اما گزاردن سپاس به تحسین و تمجید خشک و خالی نیست, گرچه چنین رسمی رایج است. آنجا که پای تفکرفلسفی و از آن مهمتر تفکر پدیدارشناسانه در میانه است, هر آنچه بیرون از اصل مطلب است از جمله رنجش وناخوش آیندی شخصی باید کنار رود. به قول ارسطو“Amicus Plato, set magis amica reritas” افلاطون را دوست دارم, اما حقیقت را بیشتر دوست دارم » دو نکته ناگفته نماند: یکی آنکه پاسخ به همه جوانب مقاله مطول آقای ضیا شهابی در مقاله ای کوتاه تر از آنچهپیش رو دارید میسر نگشت. دو دیگر آنکه به احترام استاد, در این مقاله به جز در نقل قول ها به جای هایدگرهیدگر به کار می رود.

لینک کمکی