مقاله خيرو شر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله خيرو شر :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :25

متألهین بر این باورند که جهان تحت سلطه و سیطره موجودی واحد است که با حکمت, عنایت, قدرت و عدالت مطلق و محض بر آن حکم می‌راند. حکمت و عنایت و اقتضای آن را دارد که جهانی با نظام احسن و بیشترین خیرات و کمالات ایجاد کند. جهانی که همچون خود او خیر کامل و محض باشد. اما در نگاه نخست به عالم پاره‌ای از امور آن را می‌بینیم که فاقد خیریت است و جنبه شر و ناخوشایند بودن آن بیشتر خودنمایی می‌کند. این شرور می‌توانند شرور متافیزیکی (همچون نقص و شناخت نادرست نظام هستی), طبیعی (مانند درد و رنج و زلزله و سیل و ...) یا اخلاقی (همچون گناه و جنگ و جنایت و .... ) باشند. پرسش مهم این است که اگر عالم تحت سلطه چنین موجود کاملی است, چرا این شرور در آن راه یافته‌اند؟ چه کسی مسئول ورود آنها به عالم است؟ چرا عالم سراسر خیر و نیکی نیست؟ چرا خداوند اجازه ورود شرور را به این عالم داده است؟ در این مقاله پس از ارائه پاسخهایی که حکمای اسلامی بدین پرسش‌ها داده اند رهیافت برخی از متفکران معاصر همچون جی. ال. مکی را مطرح می‌کنیم و در آخر پاسخ فیلسوف دین معاصر آلوین پلانتینگا را باز می نماییم.

لینک کمکی