مقاله مقدمه‌اى بر مفهوم فرم و فرماليسم در هنر مدرن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقدمه‌ای بر مفهوم فرم و فرماليسم در هنر مدرن :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :43

این نوشته بر آن است تا مفهوم فرم و فرمالیسم و بازتاب آن در هنرهای تجسمی را به مثابه­ی شاخه‌ای بنیادین از جنبش مدرنیستی بررسی کند. در این راستا روش نقادی فرمالیستی کلمنت گرینبرگ نظریه‌پرداز و منتقد معاصر تحلیل گردیده است. فرمالیسم به تعبیر گرینبرگ عبارت است از نظریه­ای که ویژگی­های فرمیِ اثر را مهم­ترین رکن مقوِّم آن قلمداد کرده و درون­مایه­ی اثر را پیامد تحقق فرم محسوب می­دارد. بدین اعتبار در نظر وی درون­مایه­ی هر اثر تابعی است از عناصر فرمی. گرینبرگ برداشت خود را با استناد به نقد قوه­ی حکمکانت توجیه نمود. کانت برای هنر عرصه­ای مستقل و متفاوت از حوزه­های دیگری چون علم و اخلاق در نظر گرفت و همین امر سبب ترویج شعار «هنر برای هنر» در هنر فرمالیستی شد. این نگاهِ کانت, بنیاد زیباشناسی گرینبرگ را در عرصه­ی هنر شکل داد و از این رو گرینبرگ نقد فرمالیستی را که به تعبیر او ریشه در مدرنیسم داشت, با تکیه بر ویژگیِ خودآئینی و خودپایندگی صورت­بندی کرد. نکته­ی حائز اهمیت این است که گرینبرگ در نوشته­های خود نقد سومکانت را کاربردی نموده و آن‌را به مثابه­ی پایه­ی فلسفی مدرنیسم به طور کلی و فرمالیسم به‌طور اخص تلقی کرده است. در این نوشتار مؤلفه­های مهم مرتبط با فرم و فرمالیسم در نقد سومکانت و تأثیر آن بر برداشت گرینبرگ بررسی شده و نوآوری­های وی درگستره­ی نقادی هنر و به ویژه نقاشی تحلیل گردیده است. هم‌چنین علت اهمیت یافتن فرم و نفوذ فرمالیسم در حوزه‌ی نقد هنری معاصر و تأثیر راهبرد گرینبرگ به عنوان پیشاهنگ این فرایند در رهیافت­های هنرمندان مدرنیست تبیین شده است.

لینک کمکی