مقاله تحليل و بررسي شخصيت، اشعار و آثار ابن قوطيه اندلسي (متوفي 367 ه )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل و بررسي شخصيت, اشعار و آثار ابن قوطيه اندلسي (متوفي 367 ه ) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :21

در این مقاله ابتدا تحلیلی اجمالی بر شخصیت محمدبن عمربن عبدالعزیز معروف به ابنقوطیه ذکر شده و سپس اشعاری از او ترجمه, نقد و بررسی گشته و نیز نظراتی جامعپیرامون هر یک از آثار او و این که در تألیف آثارش از چه کتاب هایی استفاده کرده و چهکسانی بعداً از کتا بهای او در نوشت ههای خود بهره جست هاند, سخن به میان آمده است.خذ نیز اشاره شده است. ضمناً به وجوه اختلاف در منابع و

لینک کمکی