مقاله عصر عباسي، دوران شکوفايي ادب منظوم و منثور عربي در « ري »

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عصر عباسي, دوران شکوفايي ادب منظوم و منثور عربي در ( ري ) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :34

در این مقاله, سعی شده است, ضمن بیان تاریخچه ای کوتاه از عصر عباسی در ایران,موضوع ادب عربی در سرزمین ری, مورد بررسی قرار گیرد.از آنجا که هدف اصلی این نوشتار, آشنا ساختن مخاطبان با ادب منظوم و منثور عربی درری در عصر مذکور بوده است, ضمن معرفی بزرگ ترین ادبای این سرزمین, به شرحمختصر برخی از آثار نظم و نثر ایشان نیز پرداخته شده است.

لینک کمکی