مقاله پژوهش تطبيقي داستان يوسف و زليخا در ادبيات اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پژوهش تطبيقي داستان يوسف و زليخا در ادبيات اسلامي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :66

این مقاله داستان حضرت یوسف و زلیخا را در ادبیات اسلامی مورد بررسی قـرار دادهاست . قصه یوسف و زلیخا یکی از داستن های عشق صوفیانه است که از قرآن کریم به ادبپارسی راه یافته است . حکیم ابوالقاسم نخستین کسی است که در ادبیات اسلامی این قصهرا به شعر درآورده است و منظومه او اکنون در دسترس ماست . پیش از او, ابوالمؤید بلخی وبختیاری این داستان را به نظم درآورده اند, اما از منظومه های آنان اثری در دست نیست . اینداستان در ادب پارسی توسط عبدالرحمان جامی به والاترین سطح ادبی ـ عرفانی برکشیدهشده است .این قصه نخستین بار در ادبیات ترکی توسط حمدالله چلپی متخلص به ›› حمدی ‹ ) -852941 ه ) , شاعر هم روزگار عبدالرحمان جامی, به نظم درآورده شد . حمــــدی در منظومه یخویش سخت زیر تأثیر فکری و ادبی جامی بوده است . پس از حمدی, ابن کمال پاشا ایـنقصه را به زبان ترکی به شعر درآورد . این داستان از طریق قرآن کریم به زبان اسپانیایی نیزراه یافته است .

لینک کمکی