مقاله چشم انداز ايران به سازمان کنفرانس اسلامي به فرصت ها و ناکامي ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چشم انداز ايران به سازمان کنفرانس اسلامي به فرصت ها و ناکامي ها :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :34

سازمان کنفرانس اسلامی یکی از مهمترین سازمان های موجود در جهان می باشد کهمی تواند دو کارکرد داشته باشد . اول به عنوان حلقه ی مفقوده در پروسه جهانی شدن مطرحباشد . ثانیاً می تواند حدود 1.300.000.000 نفر مسلمان را در زیر چمبره ˜ ی خود و در قالب57 کشور مسلمان که در 4 قاره جهان پراکنده اند جمع و متحد نماید و دغدغه ها و غم ها وشادی های مشترکی را برای آن ها به تصویر کند و آن ها را متحد و منسجم نماید . مسائلمهم جهان اسلام همانند مسئله فلسطین, عراق, افغانستان, بوسنی و هرزه گوین وتنش های دیگری که موضوعاتی مهم برای کشورهای مسلمان تلقی می شوند می توانندمواضع سازمان کنفرانس اسلامی را جهت و شکل ببخشند .این سازمان دارای ارکان و ساختارهایی است و در این مقاله محقق به دنبال بررسیعوامل همگرا ( نقاط قوت ) و عوامل واگرا ( نقاط ضعف ) در ارتباط با سیاست خارجی جمهوریاسلامی ایران در تعامل با سازمان کنفرانس اسلامی می باشد

لینک کمکی