مقاله ديوان در اسلام : از پيدايش تا تحول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ديوان در اسلام : از پيدايش تا تحول :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :22

هجرت به یثرب و تشکیل دولت شهر مدینه زمینه پیدایش نهادهای دولتی و به تعـبـیـردیگر تشکیلات اسلامی را فراهم کرد . اینکه نخستین تشکیلات اداری مسلمین از چه زمـانبوجود آمد, مورد اختلاف است اما در اخبار و روایات تاریخی گزارشهایی وجـود دارد کـهمی رساند : نمونه نخست دیوان در عصر رسالت تأسیس شد . در عین حال مشهور آن اسـتکه نظام دیوانی از روزگار فتح ایران و به پیشنهاد یک ایرانی ساکن در مدینه بـه دسـتـورخلیفه دوم تشکیل شد . تشکیل خلافت عباسی و تأسیس پایتخت این سلسله حکومتگر درسرزمینهای ایرانی و حضور فعال ایرانیان در عرصه های مختلف سیاسی و نظامـی کـه بـهتشکیل نهاد وزارت انجامید, نقطه عطفی در تحولات نظام اداری مسلمانان است . این مقالـهدر صدد است تا ضمن بررسی این مسأله از نقش اقوام مختلف خصوصاَ ایرانیان در تأسیسو توسعه و ترجمه دیوانها به زبان عربی بحث کند

لینک کمکی