مقاله چالش هاي درون فرقه اي مسيحيان در جلفاي عصر صفوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چالش هاي درون فرقه اي مسيحيان در جلفاي عصر صفوي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :18

جلفای نو محله ای در جنوب اصفهان در آن طرف رودخانه زاینده رود واقع می باشد که بهفرمان شاه عباس اول جهت اسکان موقت و سپس اقامت دائمی در اختیار ارمنیان گذاشتهشد . به طوریکه در ابتدا به جز اقلیت محدود زرتشتی هیچ فرد مسلمان و یا غیر ارمنی حقسکونت در آنجا را نداشت اما کم کم دیگر مسیحیان مشرق زمین به این شهرک وارد شده وسپس با افزایش ارتباطات سیاسی ایران با اروپا مبلغین مسیحی کاتولیک به ایران اعزامشده, در صدد برآمدند در جلفا سکونت نمایند و امتیاز ساخت کلیسا را جهت اجرای مراسممذهبی خود از شاهان صفوی کسب نمایند . همین امرمنجر به ایجاد درگیری و نزاع میانارامنه ی گریگوری و فرقه های مسیحی اروپایی چون اگوستین ها, کارملیت ها, کاپسن ها وژزوئیت ها گردید . عوامل تاثیرگذار بر مناسبات ارامنه با کاتولیک ها گذشته از اختلافاتفرقه ای به سیاست دربار ایران بستگی داشت . به دلیل آنکه ارمنیان شهروند ایرانیمحسوب می شدند و رویکرد سیاسی ایران تحت تاثیر روابط سیاسی و نظامی کشورهایاروپایی با عثمانی و مساعدت و یا عدم مساعدت به ایران در جنگ با دولت مذبور بود لذاهنگامیکه مناسبات سیاسی ایران با کشور های اروپایی مخاطره آمیز می شد روابط ارامنه باکاتولیک ها به شدت خصمانه می گردید به طوریکه آنان به هیچ وجه ما یل به اقامت مسیحیانفرنگی در جلفا نبودند اگرچه اسکان غیر ارمنی در جلفا منوط به کسب اجازه رسمی از شاه بود واهالی جلفا سعی می نمودند به انحا مختلف مانع صدور چنین حکمی از سوی شاه شوند .در این مقاله سعی شده با استناد بر گزارشات سیاحان اروپائی و مبلغین مذهبی که غالبااز مسیحیان کاتولیک حمایت نموده و اسناد منتشر نشده موجود در کلیسای وانک اصفهانکه در راستای تلاشهای ارمنیان می باشد گزارشی به مناسبت چهارصدمین سالگرد تاسیسجلفا ارائه دهد

لینک کمکی