مقاله ژئوپولتيک قفقاز و قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ژئوپولتيک قفقاز و قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :26

فروپاشی شوروی باعث پایلن جنگ سرد شد و پایانی بر رقابت های ایـدئـولـوژیـک ونظامی و استراتزیک بین دو بلوک جهانی شد . اما از سوی دیگر باعث تغییرات عمده ایی درصورت بندی های استراتژیک گردید و بروز رقابت های پیچیدهایی را در مناطـق پـیـرامـونشوروی شد . فضای منطقه با اعلام استقلال جمهوری های سابق شوروی شکل تازه ای پـیـداکرد و تشکیل کشورهای آذربایجان, گرجستان, ارمنستان در منطقه قفقاز از یک سو و سعـیدر پر کردن خلا ژئوپلتیک شوروی در منطقه از سوی دیگر سبب شد تا قدرت های منطقه ایو فرا منطقه ای سعی در پر کردن این خلا نمایند و هر کدام به دنبال راهی برای نـفـوذ درمنطقه باشند . عواملی چون منابع فراوان نفت و گاز, موقعیت ارتباطی و ترانزیتی حمل و نقـلرا مطمع نظر قرار داده و بر امنیت منطقه تاثیر گذارند

لینک کمکی