مقاله هجوم اعراب مسلمان و ساختارهاي جامعه ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله هجوم اعراب مسلمان و ساختارهاي جامعه ايراني :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :26

این مقاله تحلیلی از حرکت اجتماعی ـ فرهنگی در خلال دو قرن اول اسلام ارائه می دهد .به دلایلی تغییرات اندکی در ابتدای ظهور اسلام در ایران اتفاق افتاد و به طور طبیعی, سلطهراه و روش و رسوم قبلی, مدت زیادی ادامه یافت . در برخی موارد, شخصیت های والامقام واشراف و دهقانان از زرتشت بریدند و به اسلام روی آوردند که این امر راه را برای تغییردین اقشار پایین جامعه و تغییراتی در ساختار اجتماعی ایران فراهم آورد

لینک کمکی