مقاله پيدايش مصطلحات اسلامي در زبان عربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيدايش مصطلحات اسلامي در زبان عربي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

تحولات اجتماعی, فرهنگی, عقیدتی و سیاسی که در پی ظهور اسلام در جامعه عـربـی,ایجاد شد به خودی خود, عرب را با مفاهیمی نو روبرو ساخت . و طبیعی است که به تبع نـیـازجامعه, موضوعات جدیدی شکل گرفت و به دنبال آن نیاز به تولد لـغـاتـی نـو, جـهـتپاسخگویی به این نیاز ایجاد شده در سطح وسیع, در جامعه عربی, احساس شـد . ایـجـادواژگان جدید تنها راه پاسخگویی به این نیاز نبود, بلکه بهترین راه, بارور کردن و تـلـفـیـقواژگان و عبارات با یکدیگر, به قصد بیان مفاهیم نو بود .بنابراین ماده اولیه مصطلحات اسلامی, همان ریشه های لغوی موجود در عصر جـاهـلـیاست که قالب های اسلامی, در پی نیاز جامعه آن را وسعت داد .

لینک کمکی