مقاله بازتاب قرآن و حديث در اشعار سيد حميري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازتاب قرآن و حديث در اشعار سيد حميري :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :22

نوشتاری که در پیش روی دارید کوشش و پژوهشی است درباره بازنمایی جلوه هایی ازقرآن و حدیث در اشعار سیدحمیری؛ که یکی از شعرای متعهد اسلام است و در اشعارشفراوان از آیات و احادیث در جهت اثبات حقانیت اهل بیت ( ع ) استمداد جسته و با احتجاج بهقرآن کریم و احادیث آن را برهانی می کند . اثرپذیری سید حمیری از قرآن و حدیث پیدا وآشکار و از نوع اثرپذیری گزاره ای اقتباسی و تضمین است که با غرض استشهاد و استنادبرگزیده شدند . بهره گیری و اثرپذیری سید از قرآن و حدیث به سروده اش حرمت وقداست بخشید تا آنجا که امام صادق ( ع ) وی را » سی دالشعرا « نامیده اند .

لینک کمکی