مقاله چيستي و مصاديق نظريه ثبات هژمونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چيستي و مصاديق نظريه ثبات هژمونيک :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :37

نظریه ثبات هژمونیک اولین بار در سال 1973 توسط چارلز کیندلبرگر در کتابی باعنوان ” جهان در رکود “ 1929 – 1939 مطرح گردید . وی در این کتاب مدعی شد در نظامبین الملل که بازیگران در صدد تامین منافع کوتاه مدت خود هستند برخلاف نظام رقابتی مدنظر آدام اسمیت تلاش بازیگران به خودی خود باعث ارتقا رفاه و منافع اقتصادی همه آن هانمی شود . به عبارت دیگر کشورها در تعقیب منافع اقتصادی خود ممکن است از طریق اعمالسیاست های حمایت گرایانه به بازیگران دیگر زیان برسانند . این قبیل سیاست ها می توانندبه یک سلسله اقدامات تلافی جویانه از سوی بازیگران زیان دیده منجر شوند و در نهایتثبات اقتصاد جهانی را به خطر اندازند . به این ترتیب کیندلبرگرمدعی شد که نظام جهانیممکن است به خودی خود به سوی توازن و تعادل حرکت نکند . در چنین شرایطی نظامبین الملل نیاز به نوعی رهبری دارد تا ثبات اقتصاد جهانی را تضمین کند

لینک کمکی