مقاله تحليل هزينه - فايده و نقش مجتمع هاي صنعتي در توسعه مناطق محروم ( مطالعه موردي مجتمع فولاد ني ريز فارس )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل هزينه - فايده و نقش مجتمع هاي صنعتي در توسعه مناطق محروم ( مطالعه موردي مجتمع فولاد ني ريز فارس ) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :27

هدف این تحقیق ارزیابی مالی و اقتصادی این طرح با استفاده از روش های تحلیل هزینه- فایده به کمک نرم افزار تخصصی COMFAR III می باشد . تجزیه و تحلیل حساسیتکلی و جزئی طرح نیز نشان داده است که شاخص های اصلی ارزیابی نسبت به تغییراتدرآمد فروش شمش فولادی بیلت ) ) Billet بیشترین حساسیت را دارند . همچنین نتیجهتجزیه و تحلیل اثرات طرح بر اقتصاد ملی نیز حاکی از آن است که خالص ارزش افزوده ملی دراکثر سال های عمر طرح دارای مقداری مثبت است در حالی که مقدار اثر خالص ارزی در تمامسال ها منفی بوده و تاثیر منفی بر تراز پرداخت های کشور دارد . در نهایت نیز مطالعات توسعهمنطقه ایِ طرح مبی ن این مطلب است که احداث مجتمع فولاد از طریق اشتغال, توسعه منابعانسانی, ایجاد ارزش افزوده و بهبود و توسعه امکانات زیربنایی, علیرغم آلودگی محیطزیست, موجب افزایش رفاه و درنتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه نِی ˜ ریز خواهدشد .

لینک کمکی