مقاله نگاهي به زندگي و شعر عبدالوهاب البياتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگاهي به زندگي و شعر عبدالوهاب البياتي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :17

عبدالوهاب البیاتی شاعر نامدار معاصر عراقی, پرچمدار شعر نو و پیشگام در تحولساختار شکل و مضمون شعر نو در جهان عرب به شمار می رود . در این مقاله تلاش شدهاست تا مهمترین فرازهای زندگی و مراحل و تکنیک های شعری او مورد نقد و بررسی قرارگیرد . البیاتی شاعری جنجال برانگیر بود, او شعر خود را به عنوان شاعری رمانتیک شروعکرد و سپس مرحله رئالیسم سوسیالیسم را پشت سر گذاشت, و در گذار از مرحله سمبلیسمسرانجام به مرحله سوررآلیسم با دیدگاهی تصوف گرایانه رسید . وی ابداع گر تکنیک نقاب درشعر معاصر عرب به شمار می رود

لینک کمکی