مقاله بررسي زمينه هاي تاريخي توسعه نيافتگي شهرهاي کردنشين ( با تکيه بر ساوجبلاغ مکري و سنندج )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي زمينه هاي تاريخي توسعه نيافتگي شهرهاي کردنشين ( با تکيه بر ساوجبلاغ مکري و سنندج ) :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :26

جامعه کرد بر اساس خاک به عنوان نماد قلمرو و خون نماد عشیره پدرتبار استقرار یافتهاست . ازاینرو شیوه زیست ایلی و روستایی عشیره ای در جامعه کرد, استیلا داشته است,بی شک تفوق این شیوه زیست سبب ناکامی توسعه ی شهر و شهرنشینی در جامعه کردگردیده است . مقاله حاضر بر آن است تا ضمن بررسی مفهوم شهر به صورت عام بهانکشاف مفهوم شهر و شهرنشینی در مناطق کردنشین به طور خاص دست یابد تا از اینطریق زمینه ها و علل و عوامل توسعه نیافتگی شهر و شهرنشینی, ضعف تجار کرد جهت نیلبه قدرت و عدم حمایت ایشان از انقلاب مشروطیت و سرانجام عدم تکوین سرمایه داریدر مناطق شهری کردنشین آشکار گردد .

لینک کمکی