مقاله عطوفت در حکومت از ديدگاه متنبي و سعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عطوفت در حکومت از ديدگاه متنبي و سعدي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :25

متنبی 354-303) هـ ) به عنوان پرآوازه ترین شاعر عرب که تمام سروده هایش در قالبمدح است, خود را مردم شناس می داند و در اغلب قصیده ها آنان را سزاوار تحقیر می بیند . وبه ندرت از مردم در برابر حکومت دفاع می کند . در این مقاله شفاعت خواهی و میانجی گریوی در مورد معترضان و مخالفان حکومت ( کافور و سیف الدوله ) با جانبداری سعدی شاعرمردم گرا, از منتقدان و افراد ناراضی از حاکمان مقایسه می شود .زبان متنبی در تشویق حاکمان به عطوفت با ادعای عزت الهی برای حاکم و ذلتیزمین گیر برای محکوم است . برخلاف گفتار سعدی که اساس حکومت را مهرورزی وخدمتگزاری به مردم می داند و اعتراض بدون قیام مسلحانه را حق طبیعی آنان

لینک کمکی