مقاله بررسي فرسايش خندقي در لس هاي شمالي استان گلستان ( حد فاصل آق بند ) و راهکارهاي مبارزه با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي فرسايش خندقي در لس هاي شمالي استان گلستان ( حد فاصل آق بند ) و راهکارهاي مبارزه با آن :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :25

آق بند در شمال استان گلستان پرداخته شده است . منطقه مورد مطالعه قطب کشاورزیاستان گلستان است, و به همین دلیل به بررسی و شناخت اشکال رخسارهای فرسایشیهمچون : فرسایش خندقی, در این منطقه پرداخته شده است؛ با توجه به یکی از مهمترینفرآیندهای تشکیل خندق که خصوصیات اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک به همراه سایرعوامل طبیعی و غیر طبیعی می باشد, مطالعات لازم صورت گرفته است . در این مقاله بااستفاده از روش های آزمایشگاهی که در تجزیه و تحلیل خاک های منطقه مورد مطالعهصورت گرفته, نتایج بسیار مثبت و ارزشمندی حاصل گردیده, به گونه ای که می توان با ارائهاین نتایج به سایر ارگان ها و نهادهای مرتبط, علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن این نهشته هادر اشکالی همچون خندق ها که به راحتی خاک را از دست رس خارج می کنند, در حفظ ونگهداری و استفاده صحیح و بهینه از آن اقدامات لازم را بعمل آورد .

لینک کمکی