مقاله نقش شخصيت ها در داستان هاي قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش شخصيت ها در داستان هاي قرآن :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :17

در این مقاله انواع شخصیت ها را در داستان های قرآن بررسی می کنیم که عبارتند از :نوع اول, شخصیت ثابت است و آن شخصیت کاملی است که در داستان ظاهر می شود بدوناین که در پیدایش آن تغییری به وجود آید و نــوع دوم شخصیت نــامی ( رو به رشد ) استو آن شخصیتی است که هماهنگ با حوادث داستان متحول می شود و بالاخــره نوع سوم ازشخصیت های داستانی در قرآن شخصیت مبهم است که متن داستان به دلایل فنی و هنـریکه به موضوع داستان مربوط می شود آن را به صورت مبهم ( بدون ذکر نام ) بیان می کند . مثلاَدر داستـان موسـی ( ع ) با فـــرد حکیم و دانشمنـد, متـن قــرآنی هویت این فـرد حکیـمرا روشن نمی کند .همچنین ویژگی های شخصیت های پیامبران و نمونه هایی از ترسیم شخصیت انبیـا درقرآن کریم را بیان می کنیم .

لینک کمکی