مقاله تجزيه و تحليل انتخابات سوم نوامبر 2002 کشور ترکيه : استمرار و تحول در نظام سياسي کشور ترکيه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تجزيه و تحليل انتخابات سوم نوامبر 2002 کشور ترکيه : استمرار و تحول در نظام سياسي کشور ترکيه :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :57

انتخابات زود هنگام مجلس ملی ترکیه که در سوم نوامبر 2002 انجام پذیرفت درحیات سیاسی ترکیه صحنه تغییر و تحولات ریشه ای گردید . این کشور بعد از 42 سال برایاولین بار دارای یک مجلس ملی دو حزبی گشته, به ائتلاف چند حزبی خاتمه داد . در اینانتخابات که بیش از نصف مردم نسبت به انتخابات دیگر تغییر حزب داده اند ترجیح هایحزبی انتخابات کنندگان از لحاظ اجتماعی اقتصادی و اجتماعی ـ روانی تجزیه و تحلیلمی شود . در این مقاله داده های تحقیقاتی مربوط به افکار عمومی که قبل و بعد انتخاباتتحقق یافته به کار گرفته شده است . در این چارچوب برای تحلیل رفتار انتخاب کنندگانالگوی بسط داده شده توسط اشمیت تحت عنوان تفکیک » دوست ـ دشمن « و یا » خودیو غیر خودی « در سیاست که در جهت دهی رفتار انتخاب کنندگان برای هویت حزب داراینقش به سزایی است مورد ارزیابی قرار می گیرد .

لینک کمکی