مقاله نظريه هاي ايجاد و ابراز در انشاء

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نظريه هاي ايجاد و ابراز در انشا :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :33

در تحلیل ماهیت انشا , دیدگاه های متفاوتی ابراز می شود. دو دیدگاه ایجادی و ابرازی بودن انشا ,هر کدام با استناد به نکاتی, سعی در تبیین ماهیت و کارکرد انشا دارند. این مقاله با طرح تعریفمشهور, چالشهای اصلی این نظریه را مورد بحث قرار داده, ضمن بررسی مبانی متفاوت و مطرح دراین باب, با طرح تفسیرهای متفاوت در ایجادی و ابرازی بودن انشا , به سمت طرح دیدگاهی تلفیقیمی رود

لینک کمکی