مقاله ضمان معاوضي و آثار آن در قاعده ي «تلف مبيع قبل از قبض»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ضمان معاوضي و آثار آن در قاعده ي (تلف مبيع قبل از قبض) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :37

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع, تملیکی است و مهم­ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت, اصولاً هم­زمان و با انعقاد عقد, حاصل می­شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن, بر عهده­ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان, همان ضمان معاوضی است. ضمان معاوضی, التزام به پرداخت عوض معین, در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود. این قاعده اختصاص به بیع و مبیع نداشته و می­توان حکم آن را در مورد ثمن و سایر معاوضات غیر از بیع نیز تسری داد. مفاد قاعده­ی «تلف مبیع قبل از قبض» این است که اگر عقد بیعی منعقد شود و مبیع, قبل از تسلیم‌ از سوی بایع به مشتری, بدون تعدی و تفریط بایع تلف گردد, بیع منفسخ شده و خسارت متوجه­ی بایع خواهد بود که لازم است ثمن را در صورت اخذ, به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده باشد. حکم قاعده با لوازم انتقال مالکیت هم­خوانی ندارد؛ اما با توجه به بقای ضمان معاوضی حاصل از عقد بیع, بر ذمّه­ی فروشنده, خسارت حاصل از تلف متوجه­ی او شده و با انفساخ عقد, نفس انتقال مالکیّت نیز از بین می­رود و این فرمول, مورد پذیرش عرف عقلا است. ضمان معاوضی در نظام­های مختلف حقوقی پس از انعقاد قرارداد, گاهی به محض انتقال مالکیّت و زمانی با قبض و اقباض منتقل می­شود.

لینک کمکی