مقاله تقدم اصل و ظاهر بر يکديگر در فقه شيعه و حقوق موضوعه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تقدم اصل و ظاهر بر يکديگر در فقه شيعه و حقوق موضوعه ايران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :48

یکی از مباحث بسیار پر کاربرد و بنیادین در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق اسلام, مسأله تعارض اصل و ظاهر و برتری هر کدام بر دیگری می­باشد. ظاهر در معنا دلیلی است که ظن بر اساس طبیعت امور را پدید می­آورد که از قرینه­هایی سرچشمه می­گیرد. در برابر, اصل, دلیلی است که برای فصل خصومت و رفع سردرگمی بکار می­رود, بدون این­که در صدد کشف واقع بوده و ظن به آن را پدید آورد. در حل تعارض این دو نهاد فقهی و حقوقی, بسیاری از اندیشمندان از باب قاعده­ی تقدّم امارات معتبر بر اصول, ظاهر را مقدم می­دانند, برخی نیز اصول را بر امارات مقدم می­دارند. حقوق نیز متأثّر از فقه در قوانین موضوعه, امارات معتبر را بر اصول مقدم دانسته است که با روند تبعیت حقوق از فقه این امر کاملا طبیعی است. این پژوهش در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و آشنایی با مباحث اساسی آنها, کلیت این قاعده را با پرسش روبه­رو سازد و به این پرسش پاسخ دهد که یک حقوقدان یا قاضی, هنگام مواجهه با ظاهر و اصل متعارض, باید کدام­یک را بر دیگری مقدم سازد و اصل, بر برتری کدامیک بر دیگری می­باشد.

لینک کمکی