مقاله جرم‌انگارىِ قرآن و عقلانيّت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جرم‌انگاریِ قرآن و عقلانيّت :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :42

جرم­انگاری, فرایندی است که به موجب آن, قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش­های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود, رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می­کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادار فرد و جامعه و حفظ ارزش­های انسانی, ترسیم کرده و رفتارهای مضرّ به مصالح اساسی را جرم اعلام نموده است. جرم­انگاریِ قرآن در راستای حمایت از ارزش­های انسانی و مصالح اساسی جامعه, قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد.

لینک کمکی