مقاله بازجستي در ادله ي حق تقدم در اموال مديون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازجستي در ادله ي حق تقدم در اموال مديون :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :27

اگر حاکم, مدیون را از تصرف در اموالش محجور کند و حکم تفلیس او را صادر ­نماید, طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می­کنند و می­توانند طلب خود را از آن استیفا کنند. نکته­ی اساسی آن است که آیا تمام طلبکاران در این حق مساوی هستند و میان آن­ها و مطالباتشان اولویتی وجود دارد یا خیر؟ با واکاوی در متون فقهی, مواردی احصا می­شود که براساس آن برخی از دیّان و طلبکاران به برخی دیگر ترجیح داده شده و از حق تقدم برخوردارند. حق تقدم در وصول طلب بر مبنای ملاکاتی است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است: اقواییت حق, اسبقیت حق, تقدم حق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض, تقدم حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی, روزانه بودن طلب. با مبنا قرار دادن اصل تساوی حقوق طلبکاران و عدالت و انصاف در کنار سایر موارد مطرح شده در فقه, ادله­ی حق تقدم برخی طلبکاران نسبت به سایر طلبکاران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انتقاد نسبت به حق تقدم در بعضی موارد, برخی دیگر نیز رد شده است.

لینک کمکی