مقاله قاعده تبرع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله قاعده تبرع :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :37

تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزی است. عقد و یا ایقاع بودن تبرع بستگی به کاربردها و مصداق­های آن دارد. لذا وقتی تبرع موجب تصرف در مال غیر یا تملیک باشد, قطعا نیازمند قبول خواهد بود, در این­صورت این­گونه اعمال تبرعی عقد است و هنگامی که اثر تبرع صرفا اسقاط حق خود باشد, لزوما ایقاع است. متبرع, متبرعٌ به و متبرعٌ له ارکان تبرع هستند. متبرع علاوه بر برخورداری از اهلیت تصرف (کمال) باید واجد اهلیت تبرع نیز باشد. در حالی که متبرع­له کافیست اهلیت تمتع داشته باشد. متبرعٌ به نیز می­تواند عین, دین, منفعت, یا عمل باشد.

لینک کمکی