مقاله ملاحظاتي در ماهيت شناسي عقود با رويکردي تطبيقي در بيع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ملاحظاتي در ماهيت شناسي عقود با رويکردي تطبيقي در بيع :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :34

به کارگیری درست احکام عقود مستلزم شناخت صحیح ماهیت هر یک از آنها است .گرچه برخی از فقهایمعاصر به پارهای از زوایای ماهیتشناسی آنها در بین مباحث عقد بیع پرداخته اند, اما تاکنون متن مستقل ومکفی در فقه العقود امامیه نگاشته نشده است. در این مقاله سعی شده است با طرح چند ملاحظه مهم,درآمدی بر روش کلی شناخت ماهیت عقود ارائه شود. تفکیک رویکرد وجودشناختی و مفهومشناختی؛ تفکیکعناصر تقییدی و تعلیلی؛ تفکیک حیثیت عقدی و عهدی؛ تبین نگرش سببی و مسببی به عناوین عقود؛تفکیک ماهیت و آثار عقود؛ مرکبه بودن و یا بسیطه بودن ماهیات عقود؛ ملاحظاتی در یافتن هسته مرکزیعقود و رتبه ایجاد ماهیت, مواردی است که در این مجال بهاجمال بررسی شدهاست. برای اخذ نتیجه بهتر,دایره عقود مورد بررسی به عقود معاوضی محدود شده, همچنین در رویکردی تطبیقی برخی از کاربست هایاین ملاحظات در عقد بیع بررسی شدهاست.

لینک کمکی