مقاله نظريات آغاز و انجام کودکي در حقوق اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نظريات آغاز و انجام کودکي در حقوق اسلامي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :25

نظر به عدم رشد کافی جسمی, فکری و روانی کودک, ضرورت حمایت ویژه از او از اصول مسلم حقوقی پذیرفتهشده در نظامهای مختلف حقوقی است . از این رو, شناسایی آغاز و انجام کودکی برای بهره مندی از این حمایتحقوقی ضروری است.حقوقدانان در زمینه آغاز کودکی سه نظریه 1 زنده متولد شدن جنین, 2 قابلیت زیست مستقل در خارج از رحم یاآزمایشگاه, 3 شکلگیری و انعقاد نطفه را مطرح کرده اند.روایات صحیح و مستفیض بر ارث بردن حمل با زنده متولد شدن دلالت دار د که میتوان از آنها نظریه آغاز کودکیبا زنده متولد شدن جنین را استظهار کرد.در آیات و روایات, بلوغ که همان رسیدن اعضای جنسی به مرحله ای است که قادر به انجام وظیفه تولید مثلباشند, ملاک خروج از کودکی تلقی شده است . معالوصف بدون احراز رشد نمیتوان اموال کودک را بعد از بلوغ بهاو سپرد. از این رو, برای خروج از مرحله کودکی در زمینههای مالی, علاوه بر بلوغ, رشد نیز لازم است.

لینک کمکی