مقاله بررسي مباني فقهي حوادث رانندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مباني فقهي حوادث رانندگي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

گسترش جوامع انسانی, پیشرفت و توسعه روزافزون نرم­افزارها, عدم رعایت قوانین و استفاده­ی غیر اصولی از این وسایل موجب بروز حوادثی در زمینه حوادث رانندگی سبب شده است. به دلیل اهمیت بسیار موضوع و افزایش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی در عصر حاضر, در این پژوهش سعی شده است موضع فقه اسلامی با استناد به منابع کتاب, سنت, دلیل عقل و قواعد فقهی نسبت به حوادثِ ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی, بررسی و مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش عنایت و توجه شریعت و فقه اسلامی به این حوادث به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی به خوبی معلوم و تبیین می­شود.

لینک کمکی