مقاله استحقاق مالي زوجه در مسأله مرگ زوج قبل از دخول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استحقاق مالي زوجه در مسأله مرگ زوج قبل از دخول :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :43

به اجماع فقیهان امامیه هرگاه در عقد نکاح دائم مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل ازآمیزش به موجب طلاق منحل شود. زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. حال اگر جدایی میان زوجینبه سبب فوت زوج باشد حکم مسئله چیست؟ 1- آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ 2- یااینکه مانند طلاق قبل از دخول, زوجه صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟را مستند به دلیل خاص « طلاق قبل از دخول » مشهور امامیه گزینه نخست را برگزیده؛ قول به تنصیف مهر درمحتاج به مؤونه یی می دانند که ادله را یارای تامین ,« فوت زوج قبل از دخول » دانسته و سرایت آن را به فرضآن نیست. در نتیجه, در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل, کتب مفصل فقهی گزینه دومرا به شواذی از فقیهان منسوب دانست هاند.نگارندگان مقاله با بازخوانی و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع, قول نادر را مستند به ادله یافته آن را باضوابط اجتهاد مناسبتر دیده اند.

لینک کمکی