مقاله تاثير جهل حکمي بر مسؤليت کيفري از منظر فقه اماميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير جهل حکمي بر مسؤليت کيفري از منظر فقه اماميه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

به لحاظ اهمیت بحث مسؤولیت کیفری, موضوع مسؤولیت جاهل به حکم از موضوعات مهم و اساسی است. لذا حدود مسؤولیت کیفری فرد جاهل به حکم, مساله مهم و تاثیرگذاری در روابط میان اشخاص تلقی می­گردد. از این رو, نظرات مختلفی در مورد این موضوع ارائه شده است. نباید مطلقا, فرد جاهل به حکم را مسؤول دانست؛‌ بلکه با توجه به اصول و قواعد مسلم عقلی و شرعی, باید برای رفع مسؤولیت از شخص جاهل ملاکهای معینی تنظیم, و قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست»‌ تعدیل گردد. هدف این مقاله, ‌تبیین جایگاه جهل حکمی و تاثیر آن بر مسؤولیت کیفری,‌در آرا فقهای امامیه می­باشد. نتیجه بررسی ها نشان می­دهد که از دیدگاه اسلامی قاعده «جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری است, مگر اینکه جاهل مقصر ملتفت بوده» جاری می­باشد.

لینک کمکی