مقاله نقد و بررسي ادلّة حجب وراث غير مسلمان توسط وارث مسلمان در فقه شيعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقد و بررسي ادلّة حجب وراث غير مسلمان توسط وارث مسلمان در فقه شيعه :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :43

اعتقاد شیعه در خصوص میراث اهل ملل این است که مسلمان از غیر مسلمان ارث می برد و بلکه وارثمسلمان, وراث غیر مسلمان را حجب م یکند. هر چند مورث نیز غیر مسلمان باشد و یا نسبت سایر وراث غیرمسلمان به مورث, نزدیک تر از فرد مسلمان باشد. مستند این حکم, اجماع و برخی روایات هستند. در نوشتارحاضر, با ایراد خدشه به حجب و ناسازگاری حکم مزبور با روح شریعت اسلام و مبانی پذیرفته شده در قرآن وروایات, در آن تشکیک شده و عدم حجب وراث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان, در صورت غیر مسلمانبودن مورث و نزدیک تر بودن یا مساوی بودن نسبت وراث غیر مسلمان و وارث مسلمان, اثبات شده است.

لینک کمکی