مقاله به‌کارگيري سلاح کشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين‌الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله به‌کارگيري سلاح کشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين‌الملل :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :33

حفظ جان انسان‌ها از اهم مصالحی است که شارع و عقلا بدان اهتمام و توجه دارند. هر سلاحی که حفظ جان انسان‌ها را به خطر اندازد و موجب کشتار جمعی انسان‌ها شود, خطری برای امنیت جانی و مالی انسان‌ها محسوب شده و به‌کارگیری آن منع گردیده است. در این تحقیق با هدف روشن کردن مبانی و ادله حرمت به‌کارگیری سلاح کشتار جمعی در فقه و قوانین وضع شده در فضای بین‌المللی, حکم به‌کارگیری این سلاح در دو منبع مذکور به دست آمده است. مشهور فقها قائل به حرمت به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی شده‌اند. عده‌ای نیز قائل به کراهت استفاده از سم در جنگ گردیده‌اند. در منابع حقوق بین‌الملل مانند معاهده NPT, منشور ملل متحد و رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1996, دلیلی صریح در منع به‌کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته و استفاده از این نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است.

لینک کمکی